parallax background

Par mani

Esmu psiholoģe un psihoterapeite. Manu izpratni par lietu kārtību deva psihoanalīzes teoriju studijas, iepazīšanās ar K.G. Junga dzīļu psiholoģiju, budisma un mūsdienu garīgo skolotāju atziņas. Cik paradoksāli, bet psihoanalīze, analītiskā psiholoģija, budisms un mūsdienu garīgās mācības pēc būtības runā par vienu un to pašu, taču izmantojot un lietojot mazliet citādu formulējumu un valodu, taču tās var ļoti harmoniski viens otru papildināt. Par savu galveno ieguvumu uzskatu savu terapiju un psihoanalīzes pieredzi. Tas par ko runāju un rakstu, ir balstīts pašas pārdzīvotajā. Paldies maniem terapeitiem, analītiķei un supervizoriem!

Mēs kopīgi varam meklēt izpratni un atbildes dažādām mūsu dzīves situācijām, kurās mēs sastopamies ar kāda veida grūtībām, neapmierinātību, konfliktiem un ciešanām. Problēmu spektrs, ar kurām nāk pie psihologa vai terapeita ir gana plašs – sākot ar grūtībām darbā, neapmierinātību personīgajā dzīvē, attiecību problēmām, grūtībām bērnu audzināšanā. Kopējo sadarbību cenšos veidot balstoties uz abu pušu atbildību, cieņu un godīgumu. Sadarbības pamatā ir noteiktu robežu un noteikumu pastāvēšana, jo mēs runāsim un cilāsim smagas un nepatīkamas lietas. Runāsim par cēloņu un seku sakarību, par izstumtām jūtām, lai ietu dziļumā uz savas ēnas atklāšanu. Citu – vieglāku ceļu es nezinu…

Grupas terapija un psihoanalītiskā psihoterapija var palīdzēt gadījumos, kad ir jau ilgstošas problēmas un jau būs saistītas ar psihosomatiskām saslimšanām, depresijām, panikas lēkmēm un fobijām. Tā būs ārstēšana vai sevis dziedināšana bez zālēm. Strādāju ar bērniem un pieaugušajiem latviešu un krievu valodās.

 

CV


Profesionālo izglītību esmu apguvusi Starptautiskās Praktiskās Psiholoģijas Augstskolā (SPPA), beidzot bakalaura programmu un iegūstot praktiskā psihologa (klīniskā psiholoģija) kvalifikāciju, kā arī tālāk iegūstot profesionālo maģistra grādu konsultatīvajā psiholoģijā.

Rīgas Stradiņa Universitātē apgūta Tālākizglītības fakultātes mācību programma "Grupu psihoterapija” – psihodinamiskā pieeja, kuras pamatā ir psihoanalītiskās teorijas. Lindes fon Keizerlinkas Smilšu Spēles Terapijas Institūtā tika apgūta smilšu spēles terapijas metode, kura balstās uz D.Kalfas un K.G.Junga analītiskās, dzīļu psiholoģijas un humānistiskās psiholoģijas atziņām.

Lietuvas Veselības Zinātņu Universitātē tika apgūts pēcdiploma apmācības kurss psihoanalītiskajā psihoterapijā.

Esmu LSSTB (Latvijas Smilšu Spēles Terapijas Biedrības) biedrs un valdes locekle. IFPS (International Federation of Psychoanalytic Societies) kandidāte.

Jau ilgāku laiku sadarbojos ar Engures novada Sociālo dienestu, sniedzot palīdzību maznodrošinātajiem, bērniem no sociālā riska ģimenēm un vardarbībā cietušajiem. 1998. gadā tika nodibināts uzņēmums "Praktisko psihologu grupa”, kuras ietvaros kopā ar kolēģiem strādāts pie dažāda veida projektiem - konsultācijas, personības psiholoģiskās izpētes (psihodiagnostika), personāla atlase, sociāli – psiholoģiskie treniņi.